Category Archives: Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

Sư phạm mỹ thuật là một ngành thuộc khối H. Đào tạo giáo viên mỹ thuật, họa sĩ nghệ thuật tạo hình. Bài viết xoay quanh tuyển sinh, công việc, luyện thi của ngành.