Category Archives: Sư Phạm Mỹ Thuật

Sư phạm mỹ thuật là một ngành thuộc khối H. Đào tạo giáo viên mỹ thuật, họa sĩ nghệ thuật tạo hình. Bài viết xoay quanh tuyển sinh, công việc, luyện thi của ngành.

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

vẽ bố cục

Sư phạm mỹ thuật I/ Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật. 1./ Khái Quát: Trong những năm gần đây, đất nước đang trên đà hiện đại hóa. Phát triển toàn diện là một nhu cầu không thể thiếu của xã hội. Bất kỳ một lĩnh vực nào cũng cần sự tiếp nối, bồi đắp của Mỹ […]