Category Archives: Ngành Quy Hoạch

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH QUY HOẠCH

quy hoạch vùng và đô thị

Giới thiệu tổng quan về ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Tổng quan về ngành Quy hoạch vùng và đô thị: là một lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của một đất nước. Người làm Quy hoạch là chuyên gia về quản lý, sử dụng, khai thác đô thị; quản lý dự […]

HƯỚNG DẪN VẼ ĐỀ THI KIẾN TRÚC NĂM 2018 – ART LAND

Đề thi Vẽ Mỹ Thuật năm 2018 Kiến Trúc và Hướng Dẫn Vẽ: Với thời gian 240 phút, gần 2300 thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật với nội dung vẽ tượng chân dung bằng thạch cao (theo mẫu tại phòng thi) với chất liệu bút chì trên giấy. Yêu cầu đối với bài thi: Bố cục hình vẽ […]