HƯỚNG DẪN VẼ ĐẦU TƯỢNG

hoi hoa

Học vẽ trong bao lâu ?

Học vẽ không phải quan trọng thời gian. Có những người học trong 1 năm, 2 năm, cả chục năm. Nhưng cũng có những người học chỉ 1 tháng ,2 tháng. Đây không phải do năng khiếu mà la do sự say mê, yêu thích ngành học này.

Tuy nhiên nếu không thực hành nhiều, không chăm chỉ luyện tập. Rất khó để có thể theo được các ngành nghệ thuật này.