Tag Archives: bảo tàng guggenheim bilbao

KIẾN TRÚC SƯ NỔI TIẾNG FRANK GEHRY KTS PHÁ BỎ MỌI QUY TẮC

FRANK GEHRY KIẾN TRÚC SƯ PHÁ BỎ MỌI QUY TẮC

Kiến Trúc Sư Nổi Tiếng FRANK GEHRY ấn tượng với sự phá vở Mọi Quy Tắc trong Thiết Kế Kiến Trúc Kiến Trúc Sư nổi tiếng FRANK GEHRY Frank Owen Gehry (1929) là một kiến ​​trúc sư người Mỹ gốc Canada sinh sống tại Los Angeles. Một số tòa nhà của ông, bao gồm cả […]