Tag Archives: cách điệu côn trùng đẹp

CÁCH ĐIỆU CÔN TRÙNG ĐẸP (Phần 1)

Cách điệu hòa tiết con bướm

Cách điệu côn trùng đẹp. Cách Điệu là gì? Cách điệu là cách điều chính dạng hình thức cao hơn của tả thật, bước đầu của cách điệu là cần ghi chép thực tế để lấy được yếu tố hình nét mảng .. Sau đó bạn dùng chính tài liệu này mang về làm cho […]