Tag Archives: Cách điệu tự nhiên

CÁCH ĐIỆU HOA LÁ (phần 3)

Vẽ cách điệu hoa lá

HỌA TIẾT CÁCH ĐIỆU HOA LÁ Cách điệu là phương pháp đem thiên nhiên vào trong bài vẽ. Thiên nhiên rất đẹp; nhưng ta không thể bê nguyên hình ảnh tả thực của thiên nhiên vào trong bài vẽ. Ta cần có sự gia giảm hình tượng hóa thiên nhiên. Ở cách điệu hoa lá; […]