Tag Archives: Giới thiệu một số hình họa cơ bản và hướng dẫn cách vẽ

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN VẼ KHỐI CƠ BẢN MÀ AI CŨNG PHẢI BIẾT

Giới thiệu một số hình họa cơ bản và hướng dẫn cách vẽ

Hình họa vẽ khối cơ bản là một môn học cơ bản nhằm rèn luyện nhận thức về thẩm mỹ và kỹ năng thể hiện các hình khối không gian. Hình họa cũng là môn nghệ thuật tạo hình dựa trên cơ sở nghiên cứu giải phẫu tạo hình, phản ánh chân thực sự vật, […]