Tag Archives: giới thiệu ngành thiết kế nội thất

NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

ngành Thiết kế nội thất

Tổng quan về ngành thiết kế nội thất Ngành Thiết kế nội thất và Kiến Trúc công trình là hai ngành nghề và 2 chuyên môn khác nhau. Nếu như ngôn ngữ của Kiến Trúc là tổ chức không gian thì ngôn ngữ của Nội Thất là pha trộn giữa không gian và tạo hình mỹ […]