Tag Archives: hòa sắc tương đồng lạnh

BÀI TẬP VẼ HÒA SẮC TRANG TRÍ MÀU (Phần 1)

Bài tập vẽ hòa sắc trang trí màu

Hòa sắc trong trang trí màu. Trong tất cả các hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ; màu sắc là phương pháp hữu hiệu nhất truyền đạt thông điệp và ý nghĩa. Màu sắc là chìa khóa quan trọng trong giao tiếp hình ảnh; hấp dẫn và đầy ẩn dụ trong nghệ thuật thiết kế. Sử […]

BÀI TẬP VẼ HÒA SẮC TRANG TRÍ MÀU (Phần 2)

Colorr charts

Bài tập vẽ hòa sắc trong trang trí màu. Sau các bài tập về Vòng hòa sắc và Các tính chất về sắc độ; các bạn đã có một kiến thức cơ bản về màu sắc. Tiếp đến, các bài tập vẽ hòa sắc trang trí màu tiếp theo sẽ giúp các bạn có nhiều […]

HÒA SẮC VÀ 6 CÁCH PHỐI MÀU CƠ BẢN

Cách phối màu cơ bản

HÒA SẮC VÀ 6 CÁCH PHỐI MÀU CƠ BẢN  Hầu hết chúng ta đều hiểu những điều cơ bản về Vòng Hòa sắc: từ màu bậc 1 và màu bậc 2 3; đến cách kết hợp màu nhất định phối hợp cùng nhau. Tuy nhiên, cách bạn hiểu về vòng hòa sắc trong trang trí […]

16 VẤN ĐỀ VỀ MÀU SẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP VẼ MÀU

MÀU SẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP VẼ MÀU

Art Land xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Màu sắc và phương pháp vẽ màu của Nguyễn Duy Lẫm và Đặng Thị Bích Ngân. Khái niệm cơ bản về màu sắc. Màu hữu sắc và màu vô sắc. Các màu trong vòng màu cơ bản và các màu phát triển từ nó là […]