Tag Archives: học phí ngành thiết kế nội thất

HỌC PHÍ NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐẠI HỌC 2020

Học phí của ngành thiết kế nội thất ở Trường đại học Hoa Sen

Học phí ngành thiết kế nội thất Đại Học. Học phí ngành thiết kế nội thất Đại Học Kiến trúc. Theo quy định của trường đại học kiến trúc TPHCM, số tín chỉ trong mỗi học kì sẽ khoảng 15 – 16 tín chỉ và học phí hàng năm là không cố định nhưng sẽ […]

HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM 2020

Học phí Trường Đại Học Kiến Trúc 2020

Học phí trường đại học kiến trúc năm học 2019 – 2020 các chương trình đào tạo đại học 1. Học phí trường đại học kiến trúc chương trình đào tạo đại trà đại học chính quy: Quy định mức thu học phí đối với sinh viên chương trình đào tạo đại trà đại học […]