Tag Archives: học vẽ đầu tượng

VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN VẼ ĐẦU TƯỢNG TRUNG NIÊN TRONG 4 BƯỚC

HƯỚNG DẪN VẼ ĐẦU TƯỢNG TRUNG NIÊN

Hướng dẫn vẽ đầu tượng trung niên Sau khi các bạn học và làm quen với tượng Vạt Mảng, các diện, khối, ngũ quan đã được luyện tập kỹ càng. Bài tập tiếp theo là vẽ đầu tượng trung niên. Đặc điểm của tượng này là các khối cấu trúc vẫn còn rõ ràng. Các […]

HƯỚNG DẪN VẼ ĐỀ THI KIẾN TRÚC NĂM 2018 – ART LAND

Artland hướng dẫn vẽ đầu tượng thi 2018

Đề thi Vẽ Mỹ Thuật năm 2018 Kiến Trúc và Hướng Dẫn Vẽ: Với thời gian 240 phút, gần 2300 thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật với nội dung vẽ tượng chân dung bằng thạch cao (theo mẫu tại phòng thi) với chất liệu bút chì trên giấy. Yêu cầu đối với bài thi: Bố cục hình vẽ […]