Tag Archives: học vẽ đầu tượng

VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN VẼ ĐẦU TƯỢNG TRUNG NIÊN TRONG 4 BƯỚC

HƯỚNG DẪN VẼ ĐẦU TƯỢNG TRUNG NIÊN

Đầu tượng trung niên là một trong những dựng đầu tượng cơ bản mà ai cũng nên biết. Video sau sẽ giúp ích rất nhiều ấy!  Hướng dẫn vẽ đầu tượng trung niên Sau khi các bạn học và làm quen với tượng Vạt Mảng, các diện, khối, ngũ quan đã được luyện tập kỹ […]

HƯỚNG DẪN VẼ ĐỀ THI KIẾN TRÚC NĂM 2018 – ART LAND

Artland hướng dẫn vẽ đầu tượng thi 2018

Hướng giải đề chi tiết khối V kỳ thi Tuyển sinh 2018 môn Vẽ Mỹ Thuật – Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đề thi Vẽ Mỹ Thuật năm 2018 Kiến Trúc và Hướng Dẫn Vẽ: Với thời gian 240 phút, gần 2300 thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật với nội dung vẽ […]