Tag Archives: hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì

HƯỚNG DẪN VẼ CHÂN DUNG BẰNG BÚT CHÌ PHẦN 1

Hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì

Hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì. Sau đây là một hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì cho góc nghiêng 90 độ. Với bài hướng dẫn này các bạn sẽ làm quen với tỷ lệ khuôn mặt người; các sắc độ sáng tối nhằm tạo khối cho bức tranh chân dung được […]

HƯỚNG DẪN VẼ CHÂN DUNG BẰNG BÚT CHÌ PHẦN 2

Hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì

Hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì Nếu như ở phần 1 của hướng dẫn vẽ chân dung bằng bút chì; ta đã học cách vẽ người bằng chì dựng hình và hoàn thành bước dựng hình. Thì ở phần 2, ta sẽ xem cách đánh bóng và lên sắc độ sáng tối tạo […]