Tag Archives: khái quát ngành mỹ thuật đô thị

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH MỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Mỹ thuật đô thị

MỸ THUẬT ĐÔ THỊ là gì? Ngoài nước Hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới đều dành sự quan tâm cho mỹ thuật trong kiến trúc đô thị bằng những chính sách cụ thể. Các chính sách này định hướng và phát triển không gian văn hóa đô thị bằng những chế […]