Tag Archives: leonardo da vinci fate

LEONARDO DA VINCI HỌC GIẢ VĨ ĐẠI

Học giả vĩ đại Leonardo da Vinci

Hẳn ai cũng biết đến một Leonardo da Vinci là một học giả vĩ đãi tài ba, thông tường rất nhiều lĩnh vực từ toán học đến kiến trúc,… Và trên một lĩnh vực đặc biệt như hội họa, Leonardo da Vinci cũng thể hiện sự hứng thú của mình vô cùng nhiệt huyết, để […]