Tag Archives: ngành kiến trúc thi môn gì

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KIẾN TRÚC

Glasgow Riverside Museum of Transport, Glasgow (UK), 2011

Cơ hội việc làm ngành Kiến trúc. Kiến trúc là một ngành nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ. Ngành Kiến trúc có thể xem là một ngành có nhu cầu cao của xã hội. Kiến trúc sư thường lên kế hoạch, thiết kế nhà ở; khu vực làm việc; căn hộ chung […]

NÊN HỌC KIẾN TRÚC HAY THIẾT KẾ NỘI THẤT

Nên học Kiến trúc hay Thiết kế nội thất

Để có sự lựa chọn nên học kiến trúc hay thiết kế nội thất? Ta cùng xem qua những mặt khác nhau và giống nhau của hai ngành này. Sự khác nhau giữa kiến trúc và thiết kế nội thất? Câu hỏi này khá là thú vị. Những người không làm trong ngành này thường […]

LUYỆN THI KHỐI V VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KIẾN TRÚC

Ngành Kiến Trúc công trình, Kiến Trúc thi môn gì ? Kiến Trúc là tổng hòa của nghệ thuật tạo hình, Điêu Khắc và tổ chức không gian. Một tác phẩm nghệ thuật vừa đẹp lại vừa mang tính công năng, thiết thực. Đây là một ngành làm đẹp cho cuộc sống. Con người và […]