Tag Archives: nghề họa sĩ minh họa

LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH HỌA SĨ, THEO 5 BÀI HỌC CỦA DANH HỌA PAUL KLEE

Lám sao để trở thành một họa sĩ ? Theo 5 bài học của Paul Klee

LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH HỌA SĨ, THEO 5 BÀI HỌC CỦA PAUL KLEE. Làm sao để trở thành họa sĩ? Một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của thế kỷ 20; Paul Klee cũng là một giáo viên xuất sắc. Ông làm việc như là một giảng viên của Bauhaus từ năm 1921 […]