Tag Archives: nữ có nên học nội thất

THIẾT KẾ NỘI THẤT CÓ PHÙ HỢP CHO PHÁI NỮ

Interior of Elsie De Wolfe's music pavilion looking out on to the pool, The Villa Trianon

Cũng như trong các ngành kỹ thuật, phụ nữ luôn bị định kiến là yếu thế hơn so với đàn ông trong ngành thiết kế. Họ khá là chật vật để tìm được tiếng nói trên bàn làm việc. Hiệp hội kiến trúc mỹ thống kê vào năm 2012 có 83,000 thành viên; nhưng chỉ […]