Tag Archives: Phụ nữ trong vườn

DANH HỌA CLAUDE MONET VÀ 7 TÁC PHẨM ĐẶC SẮC

Tác phẩm của danh họa monet

DANH HỌA CLAUDE MONET Claude Monet (1840 – 1926) Danh họa Claude Monet người Pháp. Trường phái: Impressionism (Ấn tượng) Tóm tắt Danh họa Claude Monet là nhà lãnh đạo của phong trào Ấn tượng Pháp; nói đúng ra là người đặt nên tên của trường phái này. Là một tài năng và tính cách đầy cảm hứng; […]