Tag Archives: Tag: nghệ thuật hiện đại

DANH HỌA ANDY WARHOL VÀ POP ART

Danh họa Andy Warhol

Pop art – trào lưu mỹ thuật xuất phát từ nghệ thuật đại chúng của thời đại công nghiệp, thương mại hoá các sản phẩm. Kèm theo đó là sự phát triển vượt bậc về số lượng của danh hoạ lúc bấy giờ theo đuổi và làm giàu nhờ phong cách vẽ này. Trong số […]