Tag Archives: the scream của edvard munch

HỌA SĨ EDVARD MUNCH, MỘT HỌA SĨ VĨ ĐẠI

Họa sĩ Edvard Munch ảnh bìa(nguồn internet)

Họa sĩ Edvard Munch. Họa sĩ Edvard Munch; người Thụy Điển . Trường phái tượng trưng và biểu hiện (Expressionism, Sybolism). “I do not believe in the art which is not the compulsive result of man’s urge to open his heart.” Tóm tắt. Họa sĩ Edvard Munch là một nghệ sĩ phức tạp nhưng không […]