Tag Archives: the scream của edvard munch

HỌA SĨ EDVARD MUNCH – MỘT HỌA SĨ VĨ ĐẠI

Họa sĩ Edvard Munch ảnh bìa(nguồn internet)

Bức hoạ The Scream (Tiếng Thét) là một trong những bức hoạ nổi bật nhất trong sự nghiệp của danh hoạ vĩ đại Edvard Munch. Ông có lẽ là một trong những người đầu tiên tiên phong dẫn đầu trường phái Tượng trưng và Biểu hiện. Họa sĩ Edvard Munch Họa sĩ Edvard Munch; người […]