Tag Archives: thông tin ngành kiến trúc cảnh quan

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THẾ GIỚI GIẢI THƯỞNG WORLD LANDSCAPE ARCHITECTURE 2018

Kiến trúc cảnh quan thế giới - giải thưởng World Landscape Architecture 2018

Vào cuối năm 2017, WLA đã kêu gọi đóng góp cho Giải thưởng Kiến trúc Cảnh quan Thế giới hàng năm. Các bài thi đến từ khắp nơi trên thế giới và một lần nữa chúng có chất lượng cao và đề cập đến nhiều chủ đề; đặc biệt là biến đổi khí hậu và […]