Tag Archives: tranh chân dung

TÌM HIỂU VỀ TRANH CHÂN DUNG CHÌ

Tìm hiểu về tranh chân dung

Tìm hiểu về tranh Chân dung. Để hiểu được lịch sử của tranh chân dung, chúng ta cùng tìm hiểu các tác phẩm tranh chân dung tiêu biểu trên thế giới. Qua đó, ta sẽ hiểu được các bước phát triển và các trường phái tranh chân dung; thế nào là một trnh chân dung […]