Tag Archives: trường HUTECH

NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT TRƯỜNG HUTECH 2020

Ngành thiết kế nội thất trường HUTECH Tại Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH, một trường đại học uy tín đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Kiến trúc – Mỹ thuật, sinh viên ngành Thiết kế nội thất được đặc biệt chú trọng trang bị thêm những kỹ năng mềm bên cạnh kiến thức […]