Tag Archives: vẽ chân dung sơn dầu

CÁCH VẼ CHÂN DUNG SƠN DẦU PHẦN 2

Cách vẽ chân dung sơn dầu

Cách vẽ chân dung sơn dầu phần 2 Sau khi bạn đã hoàn thành Phần 1 thì đã hoàn thành phần xác định các khoảng tối của bức tranh. Tiếp theo ta sẽ xử lý phần sáng, hãy theo dõi tiếp cách vẽ chân dung sơn dầu sau: Cách vẽ chân dung sơn dầu đen […]

CÁCH VẼ CHÂN DUNG SƠN DẦU PHẦN 1

Cách vẽ chân dung sơn dầu

Cách vẽ chân dung sơn dầu Có thể Bạn đã thực hành vẽ chân dung của mình trong nhiều năm nhưng việc chuyển sang vẽ chân dung sơn dầu dường như luôn là một thử thách khó khăn ở giai đoạn đầu! Hoặc rằng bạn đang tham dự một bảo tàng mỹ thuật và đang […]