Tag Archives: vẽ tranh chân dung sơn dầu đẹp

KỸ THUẬT VẼ TRANH CHÂN DUNG SƠN DẦU PHẦN 4

Kỹ thuật vẽ tranh chân dung sơn dầu Phần 2 Qua các phần hướng dẫn trước, ta đã học các kỹ thuật vẽ tranh chân dung sơn dầu cơ bản; đi từ phần lớp lót dùng màu Raw umber; phần sáng dùng Titanium white; phần tối dùng Ivory Black. Về cơ bản, ta đã có […]