Tag Archives: vẽ tranh chân dung sơn dầu

KỸ THUẬT VẼ CHÂN DUNG BẰNG SƠN DẦU PHẦN 3

Kỹ thuật vẽ chân dung bằng sơn dầu

Kỹ thuật vẽ chân dung bằng sơn dầu Phần 3. Tiếp theo hai phần vẽ chân dung sơn dầu cơ bản; chúng ta cùng tiếp tìm hiểu kỹ thuật vẽ chân dung bằng sơn dầu cho cấp độ cao; đi sâu vào chi tiết. “Khi bạn trở lại với bức tranh của mình, bạn sẽ […]