Tag Archives: cách vẽ chân dung nam

CÁCH VẼ CHÂN DUNG NAM GÓC NGHIÊNG 90

cách vẽ chân dung nam

Cách vẽ chân dung nam Góc nghiêng 90 độ Với các bài hướng dẫn trước, hầu hết các bạn đã làm quen với cách vẽ chân dung người góc chính diện; nhờ đó, các bạn có thể nắm rõ cấu trúc ngũ quan; tỷ lệ gương mặt người. Bài hôm nay, chúng ta sẽ làm […]