Sắc độ Ánh sáng Hình dạng

SẮC ĐỘ, ÁNH SÁNG VÀ HÌNH DẠNG

Trong hội họa, việc hiểu được sắc độ trong tranh là bạn hiểu được nền móng về ánh sáng và hình dạng của vật thể.

VẼ CHÂN DUNG TOÀN THÂN

Khi đi qua các phòng tranh, nhiều bạn chắc hẳn đã nhìn thấy rất nhiều bức chân dung về các tư thế dáng người khác

TÌM HIỂU VỀ TRANH CHÂN DUNG CHÌ

Tranh chân dung từ xưa đến nay có thể được vẽ từ nhiều chất liệu khác nhau: chì, sơn dầu,  màu nước, ký họa… Rất

Shape
Shape
Scroll to Top