Tag Archives: ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG NĂM 2019

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG NĂM 2019

Điểm chuẩn ngành thiết kế thời trang năm 2019

Dành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Quốc gia năm 2020, và đang có ý định lựa chọn ngành Thiết kế thời trang; chúng tôi tổng hợp một số điểm chuẩn ngành thiết kế thời trang năm 2019 từ các trường nổi bật. Tham khảo thông tin này để có […]