Tag Archives: cách vẽ dáng người cơ bản

CÁCH VẼ DÁNG NGƯỜI CƠ BẢN – NHANH CHÓNG

Cách vẽ dáng người cơ bản – nhanh chóng Nếu bạn đã thực hành nắm năng lượng trong cách vẽ dáng người cơ bản, thì bạn sẽ có được cảm giác tốt khi phác thảo dáng con người. Chúng tôi sẽ bắt đầu đưa ra cấu trúc cho nền tảng dựa trên cảm giác đó […]