Tag Archives: cách vẽ dáng người ngồi

CÁCH VẼ DÁNG NGƯỜI NGỒI ĐƠN GIẢN

cách vẽ dáng người ngồi đơn giản

Cách vẽ dáng người ngồi cơ bản Bước 1 Để vẽ dáng người ngối cơ bản, đầu tiên ta cần xác định được khung bảo của tư thế nhân vật. Khung bao này xác định vị trí của nhân vật chứa trong đó và cũng là xác định hướng hình lớn cho các bước vẽ […]