Tag Archives: luyện tập đánh bóng

LUYỆN TẬP ĐÁNH BÓNG CÁC SẮC ĐỘ

Luyện tập đánh bóng

Luyện tập đánh bóng các sắc độ Đánh bóng, lên sáng tối là một bước quan trọng trong quá trình vẽ. Bước dựng hình tốt đã đạt được một nửa chặng đường; đánh bóng tốt thì mới thể hiện được hình ảnh không gian ba chiều của bài vẽ; Sáng, tối, trung gian; bóng đổ […]