Tag Archives: học vẽ luyện thi

4 BƯỚC HƯỚNG DẪN VẼ TỔ HỢP KHỐI CƠ BẢN

Hướng dẫn vẽ tổ hợp khối cơ bản

Hướng dẫn vẽ Tổ hợp Khối Cơ Bản. Sau khi học và luyện tập các khối riêng rẽ, người học đã được luyện tập các phương pháp đo; cách phát nét; dựng hình. Mỗi khối cơ bản như: khối vuông; khối trụ; khối chóp; khối cầu có những đặc tính riêng. Khi hiểu rõ các […]